TVDZ NIEUWS
ALGEMENE INFORMATIE
ACTIVITEITENKALENDER
LIDMAATSCHAP / PRIJZEN
COMPETITIE
WILDE MIX
JEUGD SMASHJE
TENNISLESSEN
CLUBBLAD ACE
TENNISRACKETS
TENNIS EN GEZONDHEID
BESTUUR & COMMISSIES
HISTORIE TVDZ
TVDZ NIEUWS
ALGEMENE INFORMATIE
ACTIVITEITENKALENDER
LIDMAATSCHAP/ PRIJZEN
COMPETITIE
WILDE MIX
TENNISLESSEN
CLUBBLAD ACE
TENNIS EN GEZONDHEID
HISTORIE TVDZ
JEUGD SMASHJE
TENNISRACKETS
BESTUUR & COMMISSIES

- 6 Kunstgrasbanen, 1 oefenkooi

- Gezellig clubgebouw, bar en terras

- Dames- en herendouches

- Gehandicaptentoilet

- Kinderspeelplaats / glijbaan

 

TVDZ NIEUWS
Nieuws Maart 2024:
Op 15 maart is er weer NL-Doet. Wij starten om 09.00u met het schilderen van het clubhuis (nu maar hopen dat het mooi weer word.
7 April vieren wij dat TVDZ 40 jaar bestaat! Komt allen!
Nieuws november 2022:
Op de Algemene Leden Vergadering van 17 november is besloten dat de lidmaatschap prijzen worden verhoogd wegens de stijging van de algemene kosten van de club. De nieuwe prijzen gaan in per 1 januari 2023.
Ook is de ALV akkoord gegaan met een verhoging van de consumptie prijzen van €1,65 naar €1,75.
Nieuws juli 2022:
Ons geheel vernieuwde tennisspark is sinds 9 juli 2022 opgeleverd en weer bespeelbaar! De banen zijn opgehoogd, voorzien van nieuwe hekken, deuren en een nieuwe kunstgras toplaag. Ook is er milieuvriendelijke LED-verlichting geplaatst ter vervanging van onze oude masten.
TARIEVEN TENNISLERAAR GEWIJZIGD
Per 1 juli 2021 zijn de tarieven gewijzigd van tennisleraar Werner Krieger. Uitgebreide informatie kunt u lezen op de pagina “tennislessen”.

AlGEMENE VERORDERING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 moeten overheden, bedrijfsleven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. TVDZ heeft de AVG op orde. U kunt de inhoud van de AVG lezen op de colofon pagina.

FACEBOOK
TVDZ is ook te vinden op facebook: http://www.facebook.com/DiemenTVDZ. Tip: vind deze pagina leuk en je volgt de pagina direct met nieuws updates.

SPORTEN DUUR?
Wij attenderen u op het participatiefonds van de gemeente Diemen. Ouders die wonen in Diemen, wiens inkomen minder is dan 130 % van de bijstandsnorm, kunnen een beroep op deze regeling doen, zodat de kinderen kunnen deelnemen aan sport- hobbyclubs, zwemlessen, muzieklessen etc. Voor kinderen van 4 tot 11 jaar geldt een bijdrage van € 300,=, voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar een bijdrage van € 420,=. Voor meer informatie zie: www.diemen.nl.
Ook is er nog een mogelijkheid om uw kind te laten sporten via het Jeugdsportfonds, zie ons clubblad ACE.
Wilt u meer weten over het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland? Kijk dan op de website: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/ Hier zijn tevens de spelregels per gemeente te vinden.

WILT U UW LIDMAATSCHAP OPZEGGEN?
Beëindiging van het lidmaatschap dient tijdig en schriftelijk plaats te vinden aan de ledenadministratie, Postbus 110, 1110 AC te Diemen of per email: ledenadministratie@tvdz.nl.
In verband met de aanvang van het nieuwe contributiejaar is de uiterste opzegdatum:
1 december voor jaarleden,
15 september voor  Winterleden senior (WTS) en Winterleden Junior (WTJ) in het nieuwe contributiejaar.

Indien opzegging van het lidmaatschap niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende verenigingsjaar en is contributie verschuldigd.